LWC - Zabezpieczenia skrzyń, tabliczek i drzwi

Z CubeSurv.pl - Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wstęp

Plugin LWC służy do zabezpieczenia skrzyń, tabliczek, drzwi oraz innych wymienionych niżej bloków. W tym poradniku znajdziesz wszelkie informacje na temat zabezpieczeń przez plugin LWC.

Automatyczne zabezpieczenia

Bloki takie jak:

 • Skrzynie (Oba rodzaje)
 • Shulkery (Każdego rodzaju)
 • Drzwi (Wszystkie drewniane)
 • Włazy (Wszystkie drewniane)
 • Furtki (Każdego rodzaju)
 • Piece (Każdego rodzaju)
 • Beczki
 • Dispensery i Droppery
 • Kompostowniki
 • Przecinarki
 • Kamień szlifierski
 • Stół kartograficzny
 • Krosno
 • Bannery

są zabezpieczane automatycznie.

Ręczne zabezpieczenia

Bloki takie jak:

 • Tabliczki
 • Drzwi żelazne
 • Włazy żelazne
 • Hoppery
 • Obsidian
 • Blok portalu Nether
 • Przyciski (Każdego rodzaju)
 • Dźwignia

możemy zabezpieczyć ręcznie przez wpisanie /cprivate.

Zabezpieczenie Publiczne

Zabezpieczenie publiczne, czyli /cpublic polega na umożliwieniu każdemu korzystania z danego bloku, jednakże nie pozwalające na przejęcie zabezpieczenia poprzez wpisanie /cprivate.

Dodawania do zabezpieczenia

Aby kogoś dodać do jednego zabezpieczenia wystarczy wpisać /cmodify nick i kliknąć na wybrany przez siebie blok, do którego chcemy nadać dostęp!

Usuwanie dostępu do zabezpieczenia

Aby kogoś usunąć z zabezpieczenia wystarczy wpisać /cmodify -nick (Obowiązkowo musi być podany minus przed nickiem!) i kliknąć na wybrany przez siebie blok, z którego chcemy usunąć dostęp! UWAGA: Tą komendą nie usuniemy gracza, którego dodaliśmy poprzez /trust add nick!

Zabezpieczanie hasłem

Możemy także nadać hasło na utworzone zabezpieczenie, dzięki temu osoby znające hasło będą mogły skorzystać przykładowo np. z twojej skrzynki. Wystarczy wpisać /cpassword hasło by nadać hasło na swoje zabezpieczenie. Blok zabezpieczony tą metodą możemy odblokować wpisując /cunlock hasło .

Współdzielenie zabezpieczeń LWC

Opcja ta polega na dodaniu zaufanego gracza do wszystkich zabezpieczeń jakie posiadamy lub będziemy posiadali w przyszłości. Należy jej używać ostrożnie i dodawać naprawdę zaufane osoby. Każda osoba, którą dodasz przez komendę /trust add nick będzie miała dostęp do wszystkich twoich zabezpieczeń LWC!

Aby dodać zaufanego gracza do wszystkich zabezpieczeń jakie posiadasz bądź będziesz posiadać w przyszłości wpisz /trust nick i zatwierdź poprzez /trust confirm. Pamiętaj, że robisz to na własną odpowiedzialność!

Aby usunąć gracza dodanego za pomocą komendy /trust należy wpisać /trust remove nick.

Zarówno jeden i drugi gracz muszą być online by współdzielić z nim zabezpieczenia. Komenda nie zadziała jeśli dodawany gracz będzie offline.

Jak sprawdzić do kogo należy zabezpieczenie?

Wpisz /cinfo i kliknij w zabezpieczony blok!

Inne komendy

 • /lwc mode i /lwc flag - Możliwość ustawienia parametrów ochrony związanych z LWC.
 • /lwc flag hopper on - Odblokowanie przekazywania itemów z Hoppera do skrzynki, pieca, itd. Należy po wpisaniu komendy i kliknąć PPM na skrzynkę.
 • /trust list - Lista zaufanych graczy, których dodaliśmy do wszystkich zabezpieczeń.
 • /trust confirm - Zatwierdzanie współdzielenia zabezpieczeń z danym graczem.
 • /trust cancel - Anulowanie współdzielenia zabezpieczeń z danym graczem.